Aktuality

UDRŽITELNOST PROJEKTU

V rámci udržitelnosti projektu „Pedagog inkluze pro střední školy“ proběhly ve dnech 9. 1. 2015, 16. 1. 2015 a 23. 1. 2015 semináře „Příklady dobré praxe“ na střední škole Obchodní akademie v Ústí nad Labem, Pařížská 15. Vzdělávací seminář vedle lektor PaedDr. Vladimír Šik. Inovativní vzdělávací moduly jsou obsahově zaměřené na specifické poruchy učení a chování, které byly a jsou nabízeny středním školám v podobě tištěných metodických příruček.

Stále možnost vyzkoušet si e-learningový kurz/test ZDE. Pokud si budete chtít test zkusit online, neváhejte nás kontaktovat na mailové adrese info@teachteam.cz a my Vám obratem pošleme přihlašovací údaje a heslo, které bude určené jen pro Vás.

Pokud máte i Vy zájem projít si školení vzdělávacích modulů v rámci projektu „Pedagog inkluze na středních školách“ včetně e-learningového kurzu, tak máme stále volná místa, proto nás neváhejte kontaktovat na info@teachteam.cz, nejpozději však do 31. 1. 2016.

Únor 2014

Projekt „Pedagog inkluze pro střední školy“ byl v únoru 2014 úspěšně ukončen. Byl naplněn hlavní cíl projektu, a to zvýšení odborných kompetencí pedagogů v oblasti zavádění inkluzivních podmínek se zacílením na žáky se specifickými poruchami učení a chování (SPUCH). V rámci 1. modulu „Poruchy učení a chování na středních školách“ proběhlo celkem 6 seminářů. V rámci 2. modulu „Příklady dobré praxe“ se uskutečnilo celkem 8 seminářů. Vzděláváním prošlo celkem 83 pedagogů středních škol. Do projektu se zapojila Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice, p.o. a Střední škola stavební a technická v Ústí nad Labem.
Semináře byly zaměřené na specifické poruchy učení a chování žáků středních škol. Lektoři poskytovali praktické rady, návody i metody, jak s žáky pracovat a jak k žákům přistupovat. Další semináře „ Příklady dobré praxe“ se týkaly řešení konkrétních problémů žáků formou Balintovské skupiny. Lektoři zde řešili konkrétní situace žáků z prostředí školy i rodiny, poskytovali řadu rad, navrhovali vhodné reedukační postupy. Vždy reagovali na otázky učitelů a snažili se najít vhodné řešení. Patří jim tak z naší strany poděkování, za spolupráci a podporu - (PhDr. Jan Liška, PaedDr. Vladimír Šik, Mgr. Hana Rothová). Věříme, že semináře obohatily učitele po všech stránkách a v konečném důsledku byly i velkým přínosem pro žáky a jejich vzdělávání.
Velké poděkování patří učitelům zapojených v projektu a hlavně ředitelům škol a jejich zástupcům. (SŠPgHS Litoměřice – ředitelka: Bc. Matějková Pavla, zástupkyně: Ing. Jana Musílková), (SŠST Ústí nad Labem – ředitel: PhDr. Mgr. Vítězslav Štefl, Ph.D. a zástupkyně: PaedDr. Mgr. Alena Poradová).

Únor 2014

 • Dne 1. 2. 2014 proběhl šestý seminář 2. modulu „Příklady dobré praxe“ na SŠPgHS v Litoměřicích.
 • Dne 3. 2. 2014 proběhl sedmý seminář 2. modulu „Příklady dobré praxe“ na SŠPgHS v Litoměřicích.
 • Dne 5. 2. 2014 proběhl osmý seminář 2. modulu „Příklady dobré praxe“ na SŠPgHS v Litoměřicích.
 • Evaluace a ukončení projektu.

Leden 2014

 • Probíhá realizace seminářů.
 • Dne 6. 1. 2014 proběhl třetí seminář 2. modulu „Příklady dobré praxe“ na SŠST v Ústí nad Labem.
 • Dne 23. 1. 2014 proběhl čtvrtý seminář 2. modulu „Příklady dobré praxe“ na SŠST v Ústí nad Labem.
 • Dne 28. 1. 2014 proběhl pátý seminář 2. modulu „Příklady dobré praxe“ na SŠST v Ústí nad Labem.

Prosinec 2013

 • Probíhá realizace seminářů.
 • Dne 9. 12. 2013 proběhl druhý seminář 2. modulu „Příklady dobré praxe“ na SŠST v Ústí nad Labem.

Listopad 2013

 • Probíhá realizace seminářů.
 • Dne 4. 11. 2013 proběhl první seminář 2. modulu „Příklady dobré praxe“ na SŠST v Ústí nad Labem.
 • Dne 19. 11. 2013 proběhl šestý seminář 1. modulu „Poruchy učení na středních školách“ na SŠST  v Ústí nad Labem.

Říjen 2013

 • Probíhá realizace seminářů.
 • Dne 2. 10. 2013 proběhl čtvrtý seminář 1. modulu „Poruchy učení na středních školách“ na SŠPgHS (Dlouhá 6) v Litoměřicích.
 • Dne 23. 10. 2013 proběhl pátý seminář 1. modulu „Poruchy učení na středních školách“ na SŠPgHS (Komenského 3) v Litoměřicích.  
 • Dne 19. 11. 2013 proběhl šestý seminář 1. modulu „Poruchy učení na středních školách“ na SŠST  v Ústí nad Labem.

Září 2013

 • Probíhá realizace seminářů.
 • Dne 19. 9. 2013 proběhl třetí seminář 1. modulu „Poruchy chování na středních školách“ na SŠST v Ústí nad Labem.

Srpen 2013

 • Probíhá realizace seminářů.
 •  Dne 28. 8. 2013 proběhl druhý seminář 1. modulu „Poruchy chování na středních školách“ na SŠPgHS (Komenského 3) v Litoměřicích.
 • Do projektu se přihlásila Střední škola stavební a technická v Ústí nad Labem (SŠST).

Červen 2013

 • Pro všechny zájemce bude spuštěn e-learningový portál, v rámci něhož máte možnost si prostudovat odborné materiály k tématům dvou vzdělávacích modulů.
 • Realizace seminářů bude probíhat v měsíci červen (první seminář je plánovaný na 12. 6. 2013 na SŠPgHS v Litoměřicích).

Březen 2013

 • Tvorba podkladů a struktury k metodickým příručkám.

Leden – květen 2013: oslovení CS

 • V rámci této aktivity byly osloveny střední školy v Ústeckém kraji. Do projektu se přihlásila Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice (SŠPgHS).
 • Příprava podkladů pro tvorbu vzdělávacích modulů.
 

Studenti