O projektu

Projekt si klade za cíl zvýšit odborné kompetence pedagogů se žáky s poruchami učení a chování. Projekt reaguje na aktuální přibývání počtu žáků s těmito poruchami, a proto je nutné podpořit a připravit pedagogy v zavádění inkluzivních podmínek. Cílem projektu je seznámit a zvýšit kompetence pedagogických pracovníků středních škol pomocí vzdělávacích modulů. První modul je zaměřen na problematiku žáků s poruchami učení a chování. Druhý modul je zaměřený na konkrétní problémy učitelů, které budou řešeny pomocí Balintovských skupin.

 

Studenti